Cáp điện kế 0.6 /1kV -TCVN 5935 (2 lõi ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Dk-cvv-2×4(2×7/0.85)-0.6/1kV ( TCVN-5935)

HTPMart