Hot Line: 0985 484 799- Ms. Hoài AnhĐT: 0915 621 338- Mr. Tuấn email: letuantb80@gmail.com

[Bạn cần đăng ký thành viên để xem được nội dung ẩn này. ]

LÀ NHÀ CUNG CẤP HÀNG ĐẦU VỀ GIÁ CẢ CŨNG NHƯ CHẤT LƯỢNG CÁC LOẠI SẢN PHẨM

CHUYÊN NGÀNH CẦU ĐƯỜNG – GIAO THÔNG – ĐÊ ĐẬP THỦY LỢI – THỦY ĐIỆN:

Chúng tôi chuyên cung cấp các loai sản phẩm sau: .

1- VẢI ĐỊA KỸ THUẬT :

Vải địa dệt PP – ( Đen )

Cấp vải địa kỹ thuật art9,art12,art15,art17,art20,art22,art25,art28,vải dệt pp-gmlhttp://g.******.vn/gallery_img/1/uuh1346468528.jpg

http://g.******.vn/gallery_img/1/mhx1345716115.jpg

Vải địa dệt PP – ( Trắng )

Cấp vải địa kỹ thuật art9,art12,art15,art17,art20,art22,art25,art28,vải dệt pp-gml

http://g.******.vn/gallery_img/1/igg1345715652.png

Vải địa kỹ thuật dệt PP – VIỆT NAM :

PP25, PP50, PP70 (Hay còn gọi là vải MAC)

Vải địa ko dệt ART- ARITEX

Cấp vải địa kỹ thuật art9,art12,art15,art17,art20,art22,art25,art28,vải dệt pp-gmlCấp vải địa kỹ thuật art9,art12,art15,art17,art20,art22,art25,art28,vải dệt pp-gml

Cấp vải địa kỹ thuật art9,art12,art15,art17,art20,art22,art25,art28,vải dệt pp-gmlCấp vải địa kỹ thuật art9,art12,art15,art17,art20,art22,art25,art28,vải dệt pp-gml

Vải địa không dệt HD – HAICATEX: VIỆT NAM

Vải địa kỹ thuật không dệt HD – VIỆT NAM :

HD16C, HD118C, HD19C, HD23C, HD27C, HD30C, HD34C, HD38C, HD43C, HD50C, HD60C

Vải địa không dệt VNT – VIỆT NAM

Cấp vải địa kỹ thuật art9,art12,art15,art17,art20,art22,art25,art28,vải dệt pp-gml

Vải địa kỹ thuật không dệt VNT – VIỆT NAM :VNT25, VNT30, VNT50, ….

Vải gia cường GM – GML – Hàn quốc

Cấp vải địa kỹ thuật art9,art12,art15,art17,art20,art22,art25,art28,vải dệt pp-gml

http://www.******.com/raovat_pictures/1/bve1350552062.JPG

Vải địa kỹ thuật dệt cường độ cao GML – HÀN QUỐC :100/50kN, 200/50kN [Bạn cần đăng ký thành viên để xem được nội dung ẩn này. ] 200/200kN/m…GML10; GML20; 1001

Vải địa không dệt TS – Malaysia

Cấp vải địa kỹ thuật art9,art12,art15,art17,art20,art22,art25,art28,vải dệt pp-gmlhttp

Hoài Anh