Dọn nhà cần thanh lý Tủ áo làm bằng gỗ MDF

*KT: 1m6 rông rãi, đựng đồ thoải mái.

Huy