Giày màu đen vải mềm cổ cao đi không bị cứng chân size to

Chii