Amply dòng này rất nổi tiếng về âm thanh hay, chuyên trị loa màng giấy, chất âm mịn chi tiết ngọt ngào. Nguyên bản 100%. Test xem tại đây: https://youtu.be/GT7DNZhsorU

Kiệm Hiend